Lejerrådgivning & genforhandling erhvervsejendomme

Når vi arbejder med lejerrådgivning for erhvervsejendomme og vores erhvervskunder er det vores mål, at skabe tryghed og det optimale match mellem lejer og udlejer.

lejerrådgivning - Gottlieb+Partners erhvervsmægler

Kontakt os

Henrik Christophersen

Commercial Real Estate Advisor

MIM & MHM

Henrik besidder et skarpt og analytisk hoved og leder altid efter at forløse et potentiale. I løbet af de sidste 20 år har Henrik bevist, at disciplin, professionalisme og et stærkt fokus på relationen mellem parterne er nøglerne til god kundeservice og tilfredse kunder. Henrik beskæftiger sig fortrinsvis med ejendomsrådgivning, søgeopgaver og salg af ejendomme.

Leder du efter noget nyt?

Leder du efter nyt nye kontorlokaler, ny kontorejendom, nyt domicil, nye lagerbygninger, nye produktionslokaler eller en anden type erhvervsejendom? Vi arbejder struktureret med lejerrådgivning inden for erhvervsejendomme. Vi kan derfor hjælpe dig med, at afsøge markedet for ny lokalitet samt forhandle din lejekontrakt for dig. Udover erfarne erhvervsmæglere og ejendomsstrateger internt, arbejder vi tæt sammen med arkitekter mm., så din eventuelle flytning er sikret en værdifuld proces.

Vi ved hvor vigtigt det er, at finde det rette match mellem lejer og udlejer, ligsom du har mulighed for at holde fokus på din kerneforretning mens der f.eks. bliver forhandlet en ny lejekontrakt eller markedet skal scannes på baggrund af dine behov for nye lokaler. Når vi indgår et samarbejde om lejerrådgivning ved vi hvor vigtigt det er, at der skabes tryghed for jer idet her ofte er tale om en længere og større forpligtelse for virksomheden.

Skal din virksomhed leje eller købe? Leje af en ejendom kan for nogle virksomheder være en fordel. Er du f.eks. i en virksomhed med hurtig eller fluktuerende vækst, sæsonudsving eller en følsom branche, kan det give en konkurrencemæssig fordel at leje. Der kan være mange årsager til at det kan være en fordel at leje fremfor at eje. Vi analyserer, vurderer og rådgiver dig om den bedste løsning for dig og din virksomhed.

Vi har gennem årene hjulpet mange forskellige virksomheder til, at finde frem til den rette løsning for dem. Vi foretager altid en grundig analyse af jeres nuværende situationer, fremtidige planer og behov for at danne den rette beslutningsramme i forbindelse med lejerrådgivning. I forbindelse med dette forhandler vi også lejekontrakt og vilkår for jer så der både tages højde for den løbende omkostning samt den totale omkostning ved til- og fraflytning af lokalerne / ejendommen. Det er først når man kender total omkostningen for at være lejer, at man er i stand til at sammenligne det med omkostningen ved selv at eje.

Populært sagt bliver lejerådgivere omtalt som matchmakere på erhvervslejemarkedet. Du kan her se nogle af de tidligere sucesser vi har skabt sammen med vores kunder både i forhold til lejerrådgivning og søgeopgaver.

Ejendomme i København

Genforhandling af erhvervslejekontrakt

Vil du gerne vide om din erhvervslejekontrakt kan genforhandles eller står du overfor at skulle genforhandle? Vi udbyder lejerrådgivning i forbindelse med genforhandling af erhvervslejekontrakter og har stor erfaring med, at sikre lejerne bedre forhold samt besparelser samtidig med, at udlejeren også føler det har været en god proces. Vi aflønnes normalt af hvilke gevinster og besparelser vi får genforhandlet og derfor er du sikret et topmotiveret team, der står klar til at hjælpe dig med de nye vilkår for din erhvervslejekontrakt.

Med udgangspunkt i vores erfaring inden for lejemarkedet i København og resten af Danmark vurderer vi eksisterende lejekontrakter samt muligheden for at opnå en besparelse, lejefrihed, ændring af opsigelse, ændring af depositum, udvidelse eller reduktion af det lejede areal, istandsættelse, mulighed for momsfritagelse, reduktion af lejeregulering etc. De områder hvor vi oftest oplever, at kunne genforhandle en besparelse er:

  • Periode med lejerabat og lejefrihed
  • Istandsættelse og optimering af udnyttelse af arealerne
  • Loft over driftsudgifterne
  • P-pladser stillet til rådighed
  • Ændring af uopsigelighed
  • Ændring af fordeling af udenomsarealer
  • Reduktion af lejeregulering
  • Minimering af forpligtelser ved flytning
  • Mulighed for momsfritagelse hvor det giver mening

Vores erfaring viser os, at der ofte er utrolig mange områder hvor man kan genforhandle en erhvervslejekontrakt med store besparelser for lejeren, men vi kan også se at det ofte ikke er noget virksomhederne normalt vil kunne opnå selv, da det kræver stor erfaring på området og ofte en uvildig rådgiver ved forhandlingsbordet. Kontakt os på + 45 88 77 40 45 hvis du gerne vil høre mere omkring vi kan hjælpe dig med en genforhandling af din erhvervslejekontrakt.

Udpluk af søgeopgaver vi har i forbindelse med lejerrådgivning