Fakta
Ejendomstype: Lager & Produktion
Landsdel: Østsjælland
Areal: 8.142 m2
Grundareal: 15.208 m2

Roskildevej 16, 4030 Tune

Lagerejendom i Greve Kommune

EJENDOMMEN ER SOLGT Sælger har selv været ankerlejer - dele af lagerejendommen er udlejet til mindre lejere

Ejendommen

Ejendommen er beliggende på et 15.208 kvm stort grundareal med et samlet erhvervsareal på 8.142 kvm.

Lagerbygningen blev opført i 1974 og sidenhen moderniseret i 2014. Ejendommen blev oprindelig opført som TopToys hovedkvarter, og har siden 2017 fungeret som domicil og hovedlager for Fausol A/S. 

Ejendommen består af 3 bygninger. Den ældste bygning er opført i mursten og oprindeligt bygget til bolig på i alt 368 kvm, men har senest har været anvendt til møde- og konferencelokaler.  I tilknytning hertil er der en bygning med 3 garager. 

Den største bygning er opført i betonelemener og udgør i alt 7.774 kvm. Lagerarealet er på 6.820 kvm og kontor / showroom udgør 954 kvm. Gulvbelægningen på lageret er flere steder beton og andre steder epoxy. Loftshøjden i lagerbygningen er ca. 6 meter under drager. Bygningen har i alt 7 porte hvoraf de 5 er med rampe.

En andel af ejendommen er udejet til kontor og lagerlejere på markedsvilkår. Lejerlisten indeholder yderligere information omkring lejerne.

Ejendommen er i dag bebygget 54 % og kan jævnfør gældende kommuneplan ikke udviddes yderligere.

Roskildevej 16 har matrikelnummer Tune By, Tune, 6l og er beliggende i byzone.

Området

Ejendommen er beliggende i Greve Kommune i udkanten af bydelen Tune med gode tilkørselsforhold uanset, hvor i landet man kommer fra.

Placeringen sikrer gode trafikale forhold med nem til og frakørsel og gode parkeringsforhold. Der er også god tilgang til offentlig transport, så personale nemt kan benytte buslinjerne, da der er stoppested tæt ved ejendommen.

Der er kort afstand til Roskilde såvel som selve Greve. Derudover finder man tæt på ejendommen Tunehallerne, Greve Golfklub, flere indkøbsmuligheder samt Tune Kirke.

Beliggenheden giver derudover gode muligheder for at tiltrække kvalificeret personale.

Byen har ca. 5.000 indbyggere og flere arbejdspladser i butikkerne i bymidten og i virksomhederne i håndværks- og industriområdet midt i byen.

Der er cykelsti til S-togsstationerne samt kollektiv trafikbetjening via buslinjerne 600S og 224. 

Området er i dag reguleret af Greve Kommuneplan 4B2 2017 – 2029, der tillader et boligområde med en maksimal bebyggelse på 45 % og en bygningshøjde på 10,5 meter.

Rasmus Engel - erhvervsmægler

Din ansvarlige mægler

Rasmus Engel

Commercial Real Estate Advisor

Cand.Merc.FSM

Rasmus sikrer vores kunder et dagligt fokus, i tæt samarbejde med virksomhedens øvrige team, via sin dynamiske tilgang til udlejning og investeringsejendomme. Hans spidskompetencer er beregninger, rentabilitet, business cases, kommunikation & markedsføring.