Værdioptimering af erhvervsejendomme

Gottlieb+Partners er både ejendomsmægler og strategisk ejendomsrådgiver.

Værdioptimering af erhvervsejendomme

Gottlieb+Partners er ejendomsmægler og strategisk ejendomsrådgiver

Lad os derfor hjælpe dig med at udarbejde en strategi og handlingsplan for, hvordan du kan værdioptimere din erhvervsejendom eller ejendomsportefølje.

 

Ejendomsrådgivning til private- og institutionelle investorer

Vores ejendomsrådgivning er målrettet private og institutionelle investorer, som ønsker at få en detaljeret analyse af mulighederne for at værdioptimere deres eksisterende ejendomme eller reducere eller udvide deres ejendomsportefølje.

Der kan også ligge et potentiale i den enkelte ejendoms lejemål, som f.eks. bør analyseres i forbindelse med en genudlejning, så du er sikker på at få det optimale ud af en ny lejeaftale.

 

Investering i erhvervsejendomme kræver en investeringsstrategi- og plan

Investeringer i erhvervsejendomme bør altid ske på baggrund af en fastlagt investeringsstrategi- og plan, som matcher dine forventninger som investor.
Indgår du en samarbejdsaftale med Gottlieb+Partners, udarbejder vi en strategiplan for, hvordan du kan optimere dine ejendomsinvesteringer. Vi udarbejder også en plan for, hvordan du når de forskellige mål, du har for dine ejendomsinvesteringer.

 

Et samarbejde med os bygger på professionel tillid og nærvær

Når vi rådgiver dig om værdioptimering af din erhvervsejendom eller ejendomsportefølje, lægger vi bl.a. vægt på, at det sker i et tillidsfuldt og nærværende samarbejde, hvor vi har en konstruktiv og professionel dialog med dig som ejendomsinvestor.
Vores indledende dialog og forventningsafstemning er altafgørende for et succesfuldt samarbejde – men endnu vigtigere er det, at vores ejendomsspecialister skaber succesfulde resultater og et solidt afkast på din bundlinje.

 

Vores rådgivningsteam har stor faglig indsigt og markedskendskab

Når vi rådgiver om værdioptimering af dine ejendomsinvesteringer, sammensætter vi et team af professionelle markedsanalytikere og ejendomsmæglere, der alle har stor erfaring med både køb, salg og udlejning af erhvervsejendomme.
Vores team af ejendomsspecialister analyserer og vurderer den enkelte ejendom med udgangspunkt i ejendommens driftsomkostninger, den løbende vedligeholdelse, de indgåede lejeaftaler, beliggenhed og fremtidige muligheder for udlejning.

 

Vores rådgivning og oplæg til ejendomsstrategi øger værdien af din ejendomsinvestering

Vi tager udgangspunkt i en tæt dialog med dig om dine ønsker og planer for dine nuværende og fremtidige ejendomsinvesteringer. Og på baggrund af denne dialog samt facts, data og de markedsmæssige forhold, skræddersyer vi en investeringsstrategi og handlingsplan for, hvordan du kan optimere hver enkelt af dine ejendomsinvesteringer.

Vi ser også på, om den nuværende struktur for dine ejendomsinvesteringer, uanset om dine investeringer ligger i selskabsform, en fond eller i privat regi, er den optimale model for dig ud fra dine ønsker og krav til afkast og den enkelte ejendoms værdiudvikling o.l.

 

Taktiske mål gør ejendomsstrategien operationel

Når vi arbejder med ejendomsstrategi for erhvervsejendomme og ejendomsporteføljer, er det altafgørende, at strategien lever op til nogle fundamentale krav såsom:

 • Konsistent: Der skal være en tydelig rød tråd i strategien i forhold til din mission, vision og mål.
 • Realistisk: Det er vigtigt, at strategien er realistisk, selvom den også er ambitiøs.
 • Konkurrencedygtig: At strategien konjunktursikrer og styrker jeres markedsmæssige position i størst muligt omfang.
 • Dynamisk: At strategien kan modstå og tilpasse sig efterspørgslen i markedet.

Derfor opbygger og opdeler vi altid en strategimodel i taktiske og operationelle mål, der naturligt hænger sammen med dine forskellige nuværende og fremtidige ejendomsinvesteringer.

De taktiske og operationelle mål udvikles, planlægges og eksekveres, så I ud fra de fastlagte rammer for jeres ejendomsinvesteringer og de gældende markedsmæssige forhold, altid er sikret det optimale afkast og værditilvækst.

 

Hvordan kan du øge værdien af din ejendomsinvestering:

 • Opmåling af ejendommen: En korrekt opmåling af dine ejendomme/udlejningsarealer er vigtig i forbindelse med lejeforhandlinger samt afklaring med hensyn til evt. yderligere byggeretter.
 • Ejerlejlighedsopdeling: Er din boligudlejningsejendom opført efter 1966 eller er ejendommen fredet, bør du overveje at opdele den i ejerlejligheder med frasalg som mål.
 • Byggeretter: Hvis din ejendom har uudnyttede byggemuligheder, bør du overveje at frasælge byggeretterne eller få vurderet udvidelsespotentialet for de eksisterende lejere i ejendommen.
 • Konverteringsmuligheder: Få svar på om f.eks. din kontorejendom, som skal igennem en større opgradering, med fordel kan konverteres til f.eks. boligformål.
 • Energirenovering: Vil du modernisere en ældre boligudlejningsejendom, kan det være nødvendigt at energirenovere i henhold til Boligreguleringsloven for at få det optimale udbytte. For kommercielle erhvervslejemål kan en energirenovering være den investering, der øger dine muligheder for at opnå en rentabel udlejning.
 • Tilskud til energirenoveringer: Har du gennemført energirenoveringer, er det muligt at få tilskud under visse omstændigheder.
 • Lejepotentialer: Som ejendomsinvestor bør du altid have fokus på markedslejen for din enkelte ejendom samt muligheder for lejeregulering og kontraktgrundlaget for eventuelt at kunne optimere dine lejeindtægter til gældende markedsleje.
 • Arealgennemgang: Du bør altid være sikker på, at det ikke er afvigelser mellem BBR-arealer, udlejningsarealer og at arealer er opgjort efter byggereglementer eller lovbekendtgørelser.
 • Space planning: Få lavet en analyse af, om ejendommens samlede udlejningsareal er udnyttet optimalt og om samtlige arealer er lejebærende
 • Driftsbudget: Få lavet en analyse af, om ejendommens driftsomkostninger kan forbedre driftsresultatet og øge ejendommens markedsværdi.
 • Parkering: Få undersøgt om ejendommens udenomsarealer kan udvikles til offentlig parkering og på den måde bidrage til ejendommens indtægter
 • Sale and lease back: Som ejendomsinvestor/bruger af en ejendom kan det være en strategisk overvejelse at sælge sin ejendom med sig selv som fremtidig lejer – Læs mere om sale & lease back.
 • Finansieringsforhold: Få vurderet om en ændring af ejendommens værdigrundlag eventuelt kan føre til ændringer i finansieringsmulighederne samt ejendommens låne- og finasieringsstruktur.
 • Moms: Se på om der er fordele ved at momsfritage eller gøre anvendelsen af ejendommen momspligtig
 • Energiafgifter: Spørg ind til om godtgørelse af energiafgifter tilfalder forbrugeren af energien
 • Skat: Få en vurdering af den rette ejerskabsstruktur, mulighed for skattefri exit, fritagelse for dækningsafgift, udskudt skat m.m.

 

Kontakt os på telefon 88 77 40 45 for at høre mere omkring værdioptimering af din ejendom og /eller lejemål.

Rasmus Engel - erhvervsmægler

Kontakt vores konsulentteam

Rasmus Engel

Commercial Real Estate Advisor

Cand.Merc.FSM

Rasmus arbejder analytisk, strategisk og systematisk og tænker ud af boksen, når opgaverne skal løses for vores kunder.