Ejendomsstrategi for erhvervsejendomme

Få udarbejdet den optimale ejendomsstrategi for din erhvervsejendom eller ejendomsportefølje

Fundamentet for god ejendomsrådgivning er en velfunderet ejendomsstrategi, der analyserer og vurderer alle relevante parametre og omkostninger ved din erhvervsejendom / ejendomsportefølje. Vores rådgivning henvender sig både til private og institutionelle investorer når den eksisterende portefølje skal gennemgåes eller man ønsker at udvidde eller nedbringe sine investeringer inden for erhvervsejendomme.

Velafprøvet proces for en ejendomsstrategi der maksimerer din værdi og vækst

Vores samarbejde tager udgangspunkt i en samtale med dig hvor vi lytter til dine input, ønsker og planer for fremtiden. Herefter skræddersyer vi ejendomsstrategien på baggrund af anvendelse fakta og data hvor der inddrages markedsdata samt data omkring din virksomhed eller ejendom. Vi udarbejder herefter den rigtige ejendomsstrategi for dig og eventuelt din virksomhed. Slutresultatet er en strategi og køreplan for, hvordan du sikrer størst værdi, effekt og resultat ud af din ejendom eller din portefølje af ejendomme, i Danmark og internationalt. Uanset hvilken type ejer du er vil vi kunne udarbejde en relevant strategi for dig – er du lejer kan vi også godt rådgive dig i forbindelse med vores produkt lejerrådgivning for erhvervsejendomme. Vi analyserer og vurderer alle fakta for ejendommen – økonomi, drift, risici og afkastprofil. Er den nuværende struktur den mest optimale eller burde du ændre dit ejendoms-setup og opnå en gevinst, bedre vilkår eller mere fleksibilitet – er alt sammen noget vi vil kunne hjælpe dig med at svare på.

Taktiske mål anvendes for at gøre ejendomsstrategien operationel

Når vi arbejder med ejendomsstrategi for erhvervsejendomme og ejendomsporteføljer er det essentielt, at den lever op til nogle fundamentale krav for, at den vil fungere:

 • Konsistent: Der skal være en tydelig råd tråd i strategien i forhold til mål, mission og vision.
 • Realistisk: Det er vigtigt, at den er realistisk selvom den også er ambitiøs.
 • Konkurrencedygtig: For at fastholde og forbedre jeres position på markedet skal den sikre jer i forhold til makroøkonomiske forandringer.
 • Dynamisk: Idet markedet vil forandre sig skal den opbygges så I kan omstille jer i takt med markedsforandringer.

Derfor bygger vi altid modellen op i taktiske og operationelle mål, der naturligt hænger sammen med din eller din virksomheds strategi, mission og mål. Disse taktiske og operationelle mål planlægges og designes altid ud fra I skal sikres en fastholdelse og maksimering af gode resultater for jeres erhvervsejendom / ejendomsportefølje. Et eksempel på sådanne overordnede hovedmål kunne være:

 • Optimalt krav til afkast
 • Kortlægning af risikoprofil
 • Tilfredse lejere
 • Udlejningsprocenter der ligger højere end markedet

Ud fra hovedmålene tilknyttes der altid operationelle underpunkter, der fungerer som delmål for at hovedstrategien for erhvervsejendommen kan blive opfyldt forbilledligt. På baggrund af ovenstående hovedmål kunne det f.eks. være:

 • Hvilket niveau ejendoms management skal der fastholdes og udføres?
  • Hvilken fordeling af investeringsfolk, ejendomsudviklere og udlejningsspecialister skal man have internt og hvilke skal tilknyttes på projektbasis.
  • Hvor mange ejendomsinspektører skal der være og hvor ofte skal de enkelte ejendomme besøges og inspiceres.
 • Hvilket geografisk område skal der fokuseres på for de investerede ejendomme?
  • For nogle vil fokus omkring erhvervsejendomme i København være det rigtige, mens det for andre vil være andre lokationer på baggrund af ejendomsstrategiens risikoprofil.
  • I forbindelse med geografisk placering vil man også udvælge hvilke typer erhvervs- og investeringsejendomme der passer sammen med hovedpunkterne og ejendomsstrategien.
 • Hvilke erhvervsejendomstyper og investeringsejendomme skal der fokusers på?
  • For nogle vil en type erhvervsejendom være det rigtige at fokusere på mens det for andre er optimalt at blande boligudlejning, butikslejemål, kontorlejemål etc. i sin ejendomsportefølje.
 • Opdele investeringerne i fonde eller separate entiteter på baggrund af type og lokation for bedre at kunne styre risiko og afkast.
 • Hvilken type lejer passer bedst ind i din strategi?
 • Anvendelse af eksterne institutionelle investorer?
  • For nogle virksomheder og erhvervsejendomsporteføljer vil det være det rigtige at gøre brug af eksterne institutionelle investorer såfremt det passer sammen med ejendomsstrategien.
  • Det vil især gælde når man selv styrer værdikæden fra ejendomsudvikling til ejendomsdrift.
  • Et sådant valg vil passe godt ind når man gerne vil sprede sine ejendomsinvesteringer over flere projekter for samlet at kunne nedbringe sin risiko på ejendomsporteføljen.

En naturlig del af ejendomsstrategien og ejendomsrådgivningen er, at dine ejendomme også bliver værdiansat. Vores mangeårige markedsindsigt og detaljerede viden, omkring Danmark samt internationalt, sikrer dig en korrekt pris- og værdiansættelse af din erhvervsejendom, det mest optimale afkast og de bedste vilkår. Hos os får du strategisk rådgivning, der er velfunderet og uafhængig af interesser. Vi kan være din partner og nære rådgiver, der bistår med det rigtige set-up for din portefølje af erhvervsejendomme, så den på bedste vis matcher den overordnede forretningsstrategi for virksomheden.

Gottlieb+Partners er lige deling erhvervsmægling og strategisk rådgivning

Vi leverer strategisk ejendomsoptimering og planlægger løsningerne, så de matcher hver enkelt kunde og opgave. Vi kommer gerne tæt på vores kunder – så tæt, at vi kan få indgående kendskab og give nærværende sparring samt få de overraskende og utraditionelle ideer, der skaber maskimalt potentiale for alle parter. I et samarbejde vil Gottlieb+Partners A/S sammensætte det team af rådgivere, analytikere, ejendomsmæglere og komplementære kompetencer, der kan sikre optimal drift, logistik, indretning og økonomi i enhver type erhvervsejendom.

Tidligere udførte projekter

Vi har gennem årene arbejdet med mange forskellige typer ejendomme og kunder, som du kan læse mere om nedenfor i forbindelse med testimonials og cases.

Læs mere om tidligere gennemførte projekter