Køberrådgivning af erhvervsejendom

Investering i fast ejendom kræver den rigtige rådgivning og analyse.

Køberrådgivning

Investering i fast ejendom kræver den rigtige rådgivning og analyse

Det kan være en udfordring at finde den rigtige løsning for dig og din virksomhed, hvis I vil investere i en ejendom, jeres eget firmadomicil eller en portefølje af erhvervs- og boligudlejningsejendomme.

 

Køberrådgivning der ser ind i fremtiden

Vi arbejder derfor med professionel køberrådgivning. Det betyder bl.a., at dine fremtidige behov og ønsker bliver analyseret og indarbejdet ind i en overordnet strategiplan for dine ejendomsinvesteringer.

Vi kender markedet for ejendomsinvesteringer og har stor faglig indsigt i ejendomsinvesteringer, muligheder for lånefinansiering, teknisk gennemgang og vurdering af ejendommens udviklingspotentiale o.l.

Så hos får du en kvalificeret, troværdig og fortrolig rådgivningspartner, som hjælper dig med at finde de helt rigtige erhvervsejendomme på markedet, der matcher de behov, ønsker og krav, du har til dine investeringer og afkast.

 

Vi er også din personlige rådgiver, når du sidder i købsforhandlinger

Det hænder også, at I selv har fundet den rigtige ejendom. I de tilfælde kan vi hjælpe dig med en markedsvurdering af ejendommens værdi, så du er sikker på, at købsprisen matcher markedet.

Vi hjælper dig også gerne med selve købsforhandlinger eller du kan overlade hele forhandlingsforløbet og købsprocessen til os ud fra dine retningslinjer.

 

Køb af en Investeringsejendom

Når der er tale om en investeringsejendom, vil vores køberrådgivning typisk rette sig mod flere forskellige typer af investorer.

Vi arbejder både for større og mindre ejendomsselskaber og institutionelle- som private investorer.

Ved køb af en investeringsejendom fokuserer vores rådgivning typisk på at:

 • Udarbejde en strategi for de investeringsejendomme, der matcher jeres afkastprofil og en eventuel eksisterende portefølje af erhvervsejendomme
 • Besigtigelse af ejendommene for at skabe et overblik over ejendommens stand, potentiale og muligheder
 • Værdiansætte ejendommen på baggrund af en grundig analyse af indtægter, udgifter og ejendomsoptimering m.m.
 • Udarbejde og gennemgå et salgsprospekt for bl.a. at kunne vurdere, om budgetforudsætningerne er realistiske
 • Udarbejde en vurdering af lejeindtægtsgrundlaget og undersøge, om der ligger en skjult lejereserve i ejendommen
 • Deltage i selve forhandlingen om køb og salg af ejendommen
 • Udarbejde en købsaftale
 • Vurdere den byggetekniske gennemgang inden handlen
  Vi kan også hjælpe dig, hvis du mangler professionel sparring eller gode råde i forhold til at vælge hvilke typer af erhvervsejendomme, som du bør investere i ud fra dine krav til løbende afkast og potentielle værdistigninger set i forhold til markedet.

Investering i eget domicil

Hvis din virksomhed vil købe sit eget domicil, uanset om det er en kontor-, butiks-, lager-, produktions- eller logistikejendom vil vi bl.a.:

 • Analysere virksomhedens nuværende situation sammenholdt med fremtidige vækstplaner
 • Undersøge om ejendommens anvendelse er lovlig i forhold til den gældende planforhold, tinglyste servitutter og deklarationer m.m.
 • Undersøge om det er muligt at udstykke dele af grunden eller foretage frasalg af dele af ejendommen
 • Analysere om der skal indhentes yderligere ekstern ekspertise i forbindelse med rådgivning af mere byggesagkyndig karakter, hvis der er behov for ombygninger af ejendommen
 • Analysere ejendommens vedligeholdelsesstand og om der skal udarbejdes yderligere vedligeholdelsesplaner for ejendommen
 • Analysere de løbende driftsomkostninger for ejendommen
 • Analysere risikoen for jordforurening

 

Kontakt os på telefon 88 77 40 45, hvis du ønsker at vide mere om, hvordan vi kan hjælpe dig eller din virksomhed med at investere i erhvervs- og/eller boligudlejningsejendomme, som matcher dine ønsker og behov.

Thomas Gottlieb erhvervsmægler

Kontakt vores team af køberrådgivere

Thomas Gottlieb

Partner, Commercial Real Estate Advisor

Ejendomsmægler & Valuar MDE

Thomas er en progressiv og iderig mægler, som ikke går i seng før opgaven er løst. Thomas lever sig ind i opgaven, som sjældent set og han har et hurtigt øje for ethvert potentiale. Thomas har skabt sig et kæmpe netværk i branchen grundet sine 20 års erfaring, men også for Thomas er som han er. Udover at være ivrig, iderig og en arbejdshest er Thomas på alle måder et utroligt behageligt menneske.