Sale & Lease Back af fast ejendom

Komplet rådgivning af planlægning og salg af fast ejendom som sale and lease back.

Sale & Lease Back af fast ejendom

Hvis din virksomhed har planer om at ekspandere, foretage opkøb af en anden virksomhed eller at trænge ind på et nyt marked, kræver det likviditet.
Den likviditet kan I bl.a. skaffe ved at indgå en Sale & Lease Back-aftale, der omfatter din virksomheds ejendomme.

Gottlieb+Partners har mange års erfaring med Sale & Lease Back og hjælper gerne dig og din virksomhed igennem hele processen, uanset om din virksomhed er stor eller lille.

 

Hvad er Sale & Lease Back?

Sale & Lease Back af ejendomme er en finansieringsmetode for de virksomheder, der ejer de bygninger, hvorfra virksomheden drives (f.eks. kontor-, produktions-, lager- og logistikbygninger m.v.) og som ønsker at få frigivet likviditet, der f.eks. kan bruges til at ekspandere virksomheden.

 

Hvordan foregår Sale & Lease Back?

Sale & Lease Back foregår ved, at din virksomhed sælger sine ejendomme til en institutionel eller privat ejendomsinvestor og efterfølgende lejer den af investoren på typisk en lang lejeaftale.

Der er derfor tale om en todelt transaktion, som dog skal vurderes som en samlet helhed:

 1. Overdragelse af selve ejendommen
 2. Indgåelse en leasingaftale (erhvervslejekontrakt)

Det er også muligt, hvis investoren er indforstået med dette, at virksomheden f.eks. får opført et nyt domicil eller et produktionsanlæg, hvor finansieringen af byggeriet baseres på en Sale & Lease Back-aftale.

 

Fordelene ved Sale & Lease Back

 • Sale & Lease Back har flere fordele. Den største fordel er, at virksomheden frigør kapital, der ellers er bundet i ejendommen og på den måde forbedrer virksomheden sin likviditet.
 • Disse likvide midler kan som nævnt anvendes til den videre ekspansion af virksomheden ved f.eks. at investere i produktionsanlæg, trænge ind på nye markeder, investere i produktudvikling eller blot til at forbedre virksomhedens nøgletal i regnskabet.
 • Ved en Sale & Lease Back-konstruktion tages ejendommen i langt de fleste tilfælde ud af virksomhedens regnskaber som et aktiv og påvirker derfor ikke længere balancen.
 • Fremadrettet vil det kun være de løbende leasingydelser såsom lejen, der påvirker resultatopgørelsen.
 • Virksomheden opnår derfor en langt større fleksibilitet i forbindelse med virksomhedens faktiske drift, idet der nu primært kan fokuseres på at investere i vækst og udvikling frem for mursten.

 

Anbefaling fra Gottlieb+Partners

Da virksomhedens økonomiske forhold ændres, når I indgår en Sale & Lease Back-aftale, får det også indvirkning på virksomhedens skattemæssige forhold.

Derfor anbefaler Gottlieb+Partners, at virksomhedens revisor og Gottlieb+Partners allerede fra starten inddrages i den samlede analyse og anbefaling af rammerne for en Sale & Lease Back-aftale med en investor.

 

Processen for Sale & Lease Back

En grundig analyse er afgørende for en succesfuld Sale & Lease Back-aftale
Vi starter med at lave en grundig analyse af hvor meget likviditet, I kan frigøres ved at indgå en Sale & Lease Back-aftale. Vi leverer også et oplæg til, hvordan du sikrer dig bedst muligt, når du indgår en ny erhvervslejekontrakt med den kommende ejer af din ejendom (investor).

En Sale & Lease Back transaktion består af to aftalesæt
En Sale & Lease Back-transaktion består af 2 aftalesæt med dels en overdragelsesaftale imellem virksomheden og den nye ejer af selve ejendommen, som I efterfølgende indgår en erhvervslejekontrakt med.

 

Checkliste ved vurdering af mulighed for Sale & Lease Back

Da det er vigtigt, at den samlede leasingaftale både sikrer jeres virksomhed den bedst mulige økonomiske løsning samt at aftalen også er attraktiv for investoren.
Følgende punkter bør bl.a. altid indgå i en nærmere analyse.

 • Virksomhedens bonitet og dens fremtidige indtjeningsevne (nøgletal)
 • Ejendommens beliggenhed m.m. og efterspørgslen i markedet
 • Ejendommens anvendelsesmuligheder – hvad må ejendommen bruges til?
 • Lejevilkår:
  • Lejeniveau
  • Lejeregulering
  • Depositum
  • Hvilke driftsomkostninger afholdes af lejer og udlejer
  • Hvem varetager ud- og indvendig vedligeholdelse?
  • Lejeaftalens løbetid og uopsigelighed
  • Afståelse
  • Hvordan skal ejendommen afleveres ved en eventuel opsigelse?
  • Hvordan beregnes en evt. tilbagekøbspris for ejendommen?
  • Er der forkøbsret/eller tilbagekøbsret?
  • Må I ændre på ejendommens indretning, hvis jeres behov ændrer sig?

 

Kontakt os på telefon 88 77 40 45 for at høre mere omkring dine muligheder for Sale & Lease Back.

Rasmus Engel - erhvervsmægler

Kontakt vores rådgiverteam

Rasmus Engel

Erhvervsmægler & Valuar

Cand.Merc.FSM

Rasmus arbejder analytisk, strategisk og systematisk og tænker ud af boksen, når opgaverne skal løses for vores kunder.