Vurdering af erhvervsejendomme

Vores vurderingsteam fortæller dig, hvad din enkelte ejendom eller portefølje er værd.

Vores vurderingsteam fortæller dig, hvad din enkelte ejendom eller portefølje er værd

Når vi udarbejder en vurdering af din ejendom eller ejendomsportefølje, leverer vi udover en værdiansættelse bl.a. også:

 • En vurdering af den enkelte ejendoms potentiale nu og i fremtiden
 • Et løsningsforslag på, hvorledes du kan optimere værdien og hvordan et evt. salg bedst gennemføres
 • En kritisk gennemgang af jeres driftsbudget og anbefalinger til mulige besparelser

Alle medarbejdere i vores vurderingsteam har et indgående markedskendskab og mange års erfaring. Sammen med vores indsamlede data fra et utal af vurderings- og salgsopgaver sikrer vi dig den rigtige pris for din ejendom eller portefølje.

Læs mere her

 

Værdiansættelse af erhvervsejendomme

Vi udarbejder vurderingsrapporter for alle typer af ejendomme uanset, om vurderingen skal bruges til jeres årsregnskab eller et salg eller køb af en erhvervs- eller boligudlejningsejendom.

 • Boligudlejningsejendomme
 • Kontorejendomme
 • Domicilejendomme
 • Byggeretsberegninger
 • Erhvervsejerlejligheder
 • Lager, industri og logistikejendomme
 • Hotelejendomme
 • Butiksejendomme
 • Butikker og restauranter
 • Butikscentre
 • Udviklingsprojekter
 • Grunde

Som ejer af fast ejendom er det vigtigt, at du hele tiden kender den aktuelle værdi af sine ejendomsaktiver.

Derfor anbefaler vi, at der regelmæssigt bliver lavet en vurdering af jeres ejendomme eller ejendomsportefølje for at sikre, at værdien er fastsat korrekt.

En regelmæssig værdiansættelse kan have stor værdi i forhold til lånoptagelse, omlægning af lån, udvidelse af porteføljen eller som kontrol af de offentlige ejendomsvurderinger.

 

Vores vurderingsteam fortæller dig, hvad din enkelte ejendom eller portefølje er værd

Når vi udarbejder en vurdering af din ejendom eller ejendomsportefølje, leverer vi foruden den egentlige værdiansættelse af den enkelte ejendom også:

 • En vurdering af den enkelte ejendoms potentiale nu og i fremtiden
 • Et løsningsforslag på optimering af ejendommens værdien og hvordan et evt. salg bedst gennemføres
 • En kritisk gennemgang af jeres driftsbudget og anbefalinger til mulige besparelser

 

Kend markedslejen for din ejendom

Vi kan også hjælpe dig med at lave en lejevurdering af de arealer, som du udlejer, så du får en præcis indikation af lejemålets gældende markedsleje.

På den måde får du de bedste forudsætninger for selv eller sammen med os at vurdere, om tiden er moden til at regulere den enkelte lejers husleje jf. lejekontrakten eller at fastsætte den korrekte lejen i forbindelse med en genudlejning af din ejendom.

 

Vores vurderingsteam er din troværdige sparringspartner

Vores vurderingsteam optræder altid som en uafhængig valuar, der giver dig en realistisk, professionel og markedsmæssig korrekt værdiansættelse af din ejendom.

Vores vurderingsteams formål er til hver en tid at sikre dig et højt fagligt niveau, fuld fortrolighed og naturligvis høj etik og moral.

Alle medarbejdere i vores vurderingsteam har et indgående markedskendskab samt mange års erfaring og sammen med vores indsamlede data fra et utal af vurderings- og salgsopgaver, sikrer dig en korrekt vurdering af din ejendom eller portefølje.

 

Grundig gennemgang og analyse af ejendommen

En ejendoms- eller lejemålsvurdering tager også udgangspunkt i en grundig gennemgang og analyse af ejendommens udgifter og indtægter, indgåede lejeaftaler, markedslejen, ejendommens beliggenhed og naturligvis en grundig besigtigelse af ejendommen.

 

Analyseværktøjer og fakta

Vi bruger velafprøvede analyseværktøjer og baserer alle vores vurderinger på fakta og grundige analyser af makroøkonomiske, geografiske og ejendomsrelevante forhold.

 

Kontakt os på telefon 88 77 40 45 for at høre mere om vurdering af din ejendom og /eller lejemål.

Rasmus Engel - erhvervsmægler

Kontakt vores vurderingsteam

Rasmus Engel

Commercial Real Estate Advisor

Cand.Merc.FSM

Rasmus arbejder analytisk, strategisk og systematisk og tænker ud af boksen, når opgaverne skal løses for vores kunder.