Valuarvurdering af andelsboligforeninger

Vurdering af andelsboligforeningens ejendom for 2023

Hos Gottlieb+Partners er vi eksperter i værdiansættelse, prissættelse og valuarvurderinger af boligudlejningsejendomme og andelsboligforeninger.

En valuarvurdering er en værdiansættelse af andelsboligforeningens ejendom – den anvendes til fastsættelse af andelskronen, når foreningen skal udarbejde regnskab.

Derudover det en komplet gennemgang af ejendommen ude og inde samt af foreningens økonomi. Det betyder at foreningen opnår en markedskonform værdiansættelse af deres ejendom og modtager en række anbefalinger.

Rasmus Engel - erhvervsmægler

Kontakt en af vores vurderingspersoner

Rasmus Engel

Commercial Real Estate Advisor

Cand.Merc.FSM

Rasmus arbejder analytisk, strategisk og systematisk og tænker ud af boksen, når opgaverne skal løses for vores kunder.

I bør vælge valuarvurdering fordi:

Når I ønsker en korrekt og markedssvarende værdiansættelse af jeres ejendom, så er en valuarvurdering det bedste valg og fundament. Den offentlige vurdering bortfaldt d. 1. januar 2023, og derfor vil en del foreninger fremover skulle tage stilling til hvilket værdiansættelsesprincip de ønsker at anvende fremadrettet. Den seneste offentlige vurdering er tilbage fra 2012 og er derfor ikke tidssvarende, når man skal fastsætte sin andelskrone. Mange foreninger som skal tage stilling til et nyt fremtidigt værdiansættelsesprincip vælger at overgå til valuarvurdering, da det sikrer en korrekt og markedssvarende andelskrone for foreningen.

 

Nye regler

Reglerne for valuarvurdering er blevet mere komplekse de senere år, hvor en Andelsboligforening i 2020 kunne vælge at fastfryse valuarvurderingen i op til 10 år, som følge af regeringens indgreb mod udenlandske investorers spekulation ved opkøb af danske boligudlejningsejendomme.

I forbindelse med udarbejdelsen af den nye regnskabsvejledning for andelsboligforeninger er det nu et krav at der skal foreligge en valuarvurdering eller et ”dagsværdinotat” til brug for fastsættelse af den regnskabsmæssige værdi i foreningens regnskab. Vi hjælper gerne Andelsboligforeningen med at få lavet et ”dagsværdinotat”. Det betyder at foreningen både kan have en fastfrosset valuarvurdering og samtidig en valuarvurdering eller et ”dagsværdinotat” til brug for den regnskabsmæssige værdi i regnskabet.

 

Få svar på hvad den nye aftale betyder for værdien af din andelsboligforening
Ejendomme i København

Valuarvurdering er mere end blot en værdi:

Når vi udarbejder en valuarvurdering, så gennemgår vi foreningens regnskab og giver jer anbefalinger og råd, som bygger på vores dybdegående markedskendskab. Vi vurderer tillige de muligheder og det potentiale som foreningen og ejendommen har og anfører dem i vores vurderinger. Vi opfordrer i nogle tilfælde foreningerne til at koordinere med deres øvrige rådgivere.

Valuarvurderinger er kun gyldige i 18 måneder, og man bør derfor løbende få foretaget en ny valuarvurdering. Dagsværdinotatet er gældende til næste regnskabsår, hvor revisor formentlig vil stille krav en aktuel dagsværdi til regnskabet. I kan læse mere om valuarvurdering af andelsboligforeningens ejendom hos Gottlieb+Partners på denne side.

 

Læs om vigtigheden af en vedligeholdelsesplan for andelsboligforeningen