Udlejning af logistik-hub på Sjælland

Referencesager

Gottlieb+Partners har bistået Bachgruppen København ved de seneste to udlejninger, hvoraf MAN Energy Solutions er den seneste.Gottlieb+Partners har bistået Bachgruppen København ved de seneste to udlejninger, hvoraf MAN Energy Solutions er den seneste.

Læs mere