INFARM – lokaler i København til vertikalt landbrug

Referencesager

Vi samarbejdede med INFARM, da de skulle ekspandere til Danmark og havde behov for helt unikke produktionslokaler omkring København.

Læs mere