Vurdering af erhvervsejendomme

Referencesager

Gottlieb+Partners har på vegne af Fonden Fristaden Christiania vurderet Christiania. Vurderingen omfattede 65.500 metageareal og 15.000 mbyggeretter i forhold til markedsværdi, fredede bygninger, fredet område og aftalen mellem fonden og Staten.

Læs mere