Investering i lager og logistik ejendomme

Køb, salg, udlejning og udvikling af lager og logistik ejendomme

Ønsker du at investere i lager og logistik ejendomme, så vil vi kunne hjælpe og rådgive dig igennem hele processen. Vores stærke relationer i erhvervsejendomsmarkedet samt dybdegående markedskendskab sikrer dig en optimal proces.

Hvorfor er investering i lager og logistik ejendomme en god ide?

Generelt kommer det an på hvordan dine mål og din risikoprofil er i forbindelse med investering i erhvervsejendomme hvorvidt det er en god ide for dig, at investere i lager og logistik ejendomme. For de fleste vil denne form for investering være fordelagtig som primært investeringsområde eller differentiering af eksisterende ejendomsportefølje.

Udvikling i markedet for lager og logistik ejendomme

Det er forventingen at investornes efterspørgsel efter lager og logistik ejendomme fortsat vil stige på kort, mellemlangt og lang sigt. Det skyldes der fortsat er lave renteniveauer samt en lav tomgang med stabile og høje lejeniveauer for de lagerejendomme der er centralt beliggende og tæt på motorvejsnettet. Udviklingen har været positiv for moderne logistik og lager ejendomme med fornuftige lejeniveauer.

Ejendomme i København

Afkastniveau for lager og logistik ejendomme

Udenlandske investorer har igennem flere år set positivt på Danmark med hovedfokus på de centrale trafikpunkter, hvilket har medført en stigende efterspørgsel og derved et faldende afkastniveau, som dog fortsat er relativt højt for ejendomstypen. Især omkring København og i Storkøbenhavn er afkastet faldet og det er forventningen niveauet vil være stabilt på mellemlangt sigt. På grund af et højt niveau er moderne nybyggede lagerejendomme har tomgangen i nogle områder været stigende – det er forventningen at tomgangen på sigt vil falde i takt med de nye ejendomme bliver taget i anvendelse og lejet ud.

Kontakt os hvis du vil høre hvordan vi kan hjælpe dig med investering i lager og logistik ejendomme.

Se ejendomme til salg Se referencesager