Investering i kontorejendomme

Køb, salg, optimering og udvikling af kontorejendomme

Ønsker du at investere i kontorejendomme, så vil vi kunne hjælpe og rådgive dig igennem hele processen. Vores stærke relationer i erhvervsejendomsmarkedet samt dybdegående markedskendskab sikrer dig en optimal proces.

 

Hvorfor er investering i kontorudlejningsejendomme en god ide?

Generelt kommer det an på hvordan dine mål og din risikoprofil er i forbindelse med investering i erhvervsejendomme hvorvidt det er en god ide for dig, at investere i kontorejendomme. For de fleste vil denne form for investering enten være at foretrække som hovedområde eller som differentiering af en eksisterende ejendomsportefølje.

Udvikling i markedet for kontorejendomme

Det er forventingen at investornes efterspørgsel efter kontorejendomme fortsat vil stige på mellemlangt og lang sigt. Det skyldes der fortsat er lave renteniveauer samt en lav tomgang med stabile og høje lejeniveauer for de kontorjendomme der er centralt beliggende. Udviklingen har i 5 år været positiv for kontorejendomme med stigende lejeniveauer. I 2020 har man dog oplevet en stagnation og lejeniveauerne forventes at være stabile i resten af 2020.

Ejendomme i København

Afkastniveau for kontorejendomme

Udenlandske investorer har igennem flere år set positivt på Danmark med hovedfokus på København, hvilket har medført en stigende efterspørgsel og derved et faldende afkastniveau. I København er afkastet for kontorejendomme er lidt under 5 % og det er forventningen niveauet vil være stabilt på mellemlangt sigt. Tomgangsniveauet har været svagt stigende hvilket forventes at fortsætte det kommende år uden det dog forventes at have en stor påvirkning på afkastet for kontorejendomme.

Kontakt os hvis du vil høre hvordan vi kan hjælpe dig med investering i kontorejendomme.

Se ejendomme til salg Se referencesager