Valuarvurdering af andelsboligforeninger

Vurdering af andelsboligforeningens ejendom for 2022

Hos Gottlieb+Partners har vi mange års brancheviden og erfaring med valuarvurdering. En valuarvurdering er en værdiansættelse af andelsboligforeningens ejendom til brug for fastsættelse af andelskronen i foreningens regnskab. Det er samtidig en gennemgang af ejendommen ude og inde samt foreningens økonomi. Det betyder at foreningen opnår en markedskonform værdiansættelse af deres ejendom.

Kontakt vores eksperter

Gottlieb Partners – Marketing

I bør vælge valuarvurdering fordi:

Valuarvurdering giver jer det bedste fundament for en korrekt og markedskonform værdiansættelse af jeres ejendom. Da den offentlige vurdering bortfalder 1. januar 2023, vil en del foreninger skulle tage stilling til hvilket værdiansættelsesprincip de ønsker at anvende fremadrettet. Den seneste offentlige vurdering er tilbage fra 2012 og derfor ikke tidssvarende. Et udvalg nedsat af regeringen arbejder med forskellige forslag, men der er på nuværende tidspunkt ikke besluttet noget. Mange foreninger som skal tage stilling til et nyt fremtidigt værdiansættelsesprincip vælger at overgå til valuarvurdering.

 

Nye regler

Reglerne for valuarvurdering er blevet mere komplekse de senere år, hvor en Andelsboligforening i 2020 kunne vælge at fastfryse valuarvurderingen i op til 10 år, som følge af regeringens indgreb mod udenlandske investorers spekulation ved opkøb af danske boligudlejningsejendomme.

I forbindelse med udarbejdelsen af den nye regnskabsvejledning for andelsboligforeninger er det nu et krav at der skal foreligge en valuarvurdering eller et ”dagsværdinotat” til brug for fastsættelse af den regnskabsmæssige værdi i foreningens regnskab. Vi hjælper gerne Andelsboligforeningen med at få lavet et ”dagsværdinotat”. Det betyder at foreningen både kan have en fastfrosset valuarvurdering og samtidig en valuarvurdering eller et ”dagsværdinotat” til brug for den regnskabsmæssige værdi i regnskabet.

 

Få svar på hvad den nye aftale betyder for værdien af din andelsboligforening

Valuarvurdering er mere end blot en værdi:

Vi gennemgår foreningens regnskab og giver jer anbefalinger og råd, som bygger på den erfaring vi har opbygget gennem årene. Vi vurderer tillige de muligheder og det potentiale som foreningen og ejendommen har og anfører dem i vores vurderinger. Vi opfordrer i nogle tilfælde foreningerne til at koordinere med Deres øvrige rådgivere.

Valuarvurderinger er kun gyldige i 18 måneder, og man bør derfor løbende få foretaget en ny valuarvurdering. Dagsværdinotatet er gældende til næste regnskabsår, hvor revisor formentlig vil stille krav en aktuel dagsværdi til regnskabet. I kan læse mere om valuarvurdering af andelsboligforeningens ejendom hos Gottlieb+Partners på denne side.

 

Læs om vigtigheden af en vedligeholdelsesplan for andelsboligforeningen