Erhvervsmægler for logistik-hub på Sjælland

Dato: 19. august 2022

Gottlieb+Partners har bistået Bachgruppen København ved de seneste to udlejninger, hvoraf MAN Energy Solutions er den seneste. Vi takker for godt samarbejde til begge parter. Ejendommen er nu fuldt udlejet.

Bachgruppen København, som erhvervede ejendommen i 2010, har siden moderniseret og udvidet den eksisterende lagerbygning på 11.000 m² med moderne og fremtidssikrede lagerbygninger, som i dag samlet rummer ca. 40.000 m². Områdets demografi passer godt med logistik og lagervirksomheder, så de kan tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Ejendommen opfylder de fleste logistikvirksomheders krav til fleksibilitet og alle nye haller er opført i brandceller á 2.000 m².

Der er rift om lagerlejemål på det meste af Sjælland – kontakt os såfremt du ønsker hjælp til udlejning af dine ledige lejemål

– Bachgruppen