Vilkår, betingelser & dækning Erhvervsejendomme

Læs mere omkring vores standardvilkår samt hvordan vi håndterer GDPR, hvidvaskloven og ansvar i forbindelse med salg, udlejning og rådgivning af erhvervsejendomme.

Ansvarsbegrænsning

GP’s erstatningspligt er undergivet følgende beløbsmæssige begrænsning:

Det samlede erstatningsbeløb for ansvarspådragende handlinger kan ikke overstige det beløb, som GP er dækket for via sin ansvarsforsikring hos sit forsikringsselskab

GP er omfattet af Dansk Ejendomsmæglerforenings ansvarsforsikring med en dækning på indtil kr. 5 mio., hvilket beløb udgør GP’s ansvarsbegrænsning

Ud over ovenstående beløbsbegrænsning af GP’s ansvar svarende til forsikringssummen, henvises der for så vidt angår GP’s forsikringsdækning i øvrigt til de gældende forsikringsbetingelser for GP’s ansvars- og garantiforsikring, som kan læses via nedenstående link

Forsikringsbetingelser (0.1 Mb)

Dansk Ejendomsmæglerforening

DE’ s standardbestemmelser for erhvervsmæglerydelser vedrørende vurderings-, salgs-, udlejnings-, projekt- og konsulentopgaver er gældende, medmindre andet fremgår af et indgået aftalegrundlag.
Såfremt der er uoverensstemmelser mellem indholdet af standardbestemmelserne og det indgående aftalegrundlag, betragtes indholdet af aftalegrundlaget som værende gældende.

DE´s standardbestemmelser kan læses via nedenstående link.

DE´s standardbestemmelser (0.1 Mb)

Hvidvaskloven

I forbindelse med et samarbejde vil Gottlieb+Partners altid informere omkring kravene for legitimation. Det betyder, at Gottlieb+Partners vil kræve de reelle ejere / beslutningstagere skal legitimere sig i forbindelse med et samarbejde. Det skyldes Gottlieb+Partners i henhold til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme har pligt til at kræve, at kunder legitimerer sig, når der optages en forretningsmæssig forbindelse med disse, og at opbevare disse oplysninger i mindst 5 år. Forpligtelserne i henhold til hvidvaskloven er endvidere præciseret i Dansk Ejendomsmæglerforenings standardbestemmelser for erhvervsejendomsmæglerydelser.

Gottlieb+Partners anvender den digitale løsning Penneo til digitale underskrifter.

Gottlieb+Partners tager derudover ikke imod kontant betaling i forbindelse med afregning.

Læs mere om hvidvaskloven

GDPR – Persondataforordning

Alle opgaver hos GP løses under hensyntagen til GP`s politik vedrørende Persondataforordningen, som kan læses via nedenstående link.

GDPR (0.1 Mb)

Nyheder

Linkedin Opslag Med Personer

1. november 2022

Yderligere fokus på investeringsejendomme

Vi er utrolig glade for at kunne byde velkommen til Michael Lind Olsen, ...

Læs hele indlægget
Gazelle

26. oktober 2022

Børsen Gazelle 2022

For et par dage siden modtog vi post fra Børsen. Vi blev utrolig glade og ...

Læs hele indlægget

19. august 2022

Logistikejendom i Greve Kommune

Stort tillykke til parterne med aftalen om Roskildevej 16. Vi ...

Læs hele indlægget

21. august 2022

Detail ejendom solgt til dansk pensionskasse

Stort tillykke til parterne med aftalen om Muslingevej 10A i Egå. Vi ...

Læs hele indlægget

29. marts 2022

Sophienberg Slot solgt

Stort tillykke til parterne med aftalen om Sophienberg Slot i Rungsted. Vi ...

Læs hele indlægget

11. februar 2022

Boligudlejningsejendom

Stort tillykke til parterne med aftalen om Gyritegade 11. ...

Læs hele indlægget