Påvirker den nye aftale for udlejning af ejendomme værdien af din andelsbolig?

Dato: 4. februar 2020

En ændring af loven for udlejning af boligejendomme vil med stor sandsynlighed påvirke værdien af din andelsbolig, hvorfor en valuarvurdering af andelsboligforeningen er mere relevant nu end nogensinde før.

Formålet med en valuarvurdering af andelsboligforeningen er, at man fastsætter værdien af andelskronen som danner grundstenen for den totale værdi af foreningens ejendom samt de enkelte andelshaveres bolig. Denne værdi anvendes af købere og sælgere af andelsboliger, andelsboligforeningen, men også af bankerne. Vurderingen skal afspejle hvad markedsværdien er for ejendommen, og for at øge gennemsigtigheden blev der I 2018 indført en ny vurderingsnorm. Dette betyder, at man i dag anvender regnemetoden Discounted-Cash-Flow, der ud fra en grundig gennemgang af foreningens økonomi beregner den realistiske værdi for ejendommen.

Det er næppe gået nogens næse forbi, at et flertal på Christiansborg agter at indføre en række ændringer på lovområdet for udlejning i boligejendomme. Alt andet lige vil denne ændring af lovgivningen medføre en konsekvens for markedsværdien af boligudlejningsejendomme. Jævnfør Andelsboligforeningsloven, skal en andelsboligforening have deres ejendom valuarvurderet på baggrund af ejendommens værdi såfremt den skulle sælges til markedsvilkår, hvilket derfor medfører en påvirkning af andelsboligforeningens værdi når markedsvilkårene ændrer sig.

Ejendom Danmark har netop offentliggjort dette indlæg / pressemeddelelse, der belyser hvorfor boligindgrebet kan have konsekvenser for andelsboligerne, samt hvorfor man ikke kan garantere foreningerne at deres værdi slet ikke påvirkes.

Hos Gottlieb+Partners har vi stor forståelse for, at en sådan usikkerhed skaber utryghed for andelsboligforeningerne, da det kan være svært at gennemskue præcis hvordan et indgreb påvirker den enkeltes økonomi. Vi har i flere år arbejdet med valuarvurdering af andelsboliger og har det seneste år oplevet en stigning i efterspørgslen hos foreningerne og administratorerne, da en gennemarbejdet og opdateret valuarvurdering giver det bedste fundament for en realistisk værdiansættelse af foreningens ejendom. Derfor har vi også tilbudt flere andelsboligforeninger, at deltage til generalforsamlingen når den nye valuarvurdering skal præsenteres til medlemmerne, hvilket giver mulighed for at stille spørgsmål direkte til valuaren. Når I samarbejder med os får I altid:

  • ​​Uddannede valuarer med stor brancheerfaring
  • Sikkerhed for en realistisk vurdering af ejendommen
  • Større gennemsigtighed ved brug af velunderbyggede analyseværktøjer
  • Scenarier der viser konsekvensen ved ændring af forudsætningerne for værdiansættelsen

Kontakt os i dag for en uforpligtende dialog på +45 88 77 40 45 eller send os en mail på info@gottliebpartners.dk .