Fakta
Ejendomstype: Projektejendom
Landsdel: Vest- og Sydsjælland
Areal: 1.355 m2
Grundareal: 2.448 m2

Karisevej 64, Dalby, 4690 Haslev

Projektejendom

EJENDOMMEN ER SOLGT Projektejendom med mulighed for udvikling af 15 ejerlejligheder - Ejendommen har mange udviklingsmuligheder samt pæn upside for investeringen

Executive Summary

Udviklingsmulighed
Projektejendommen er opført i 3 blokke; A, B og C. Der er mulighed for at de 3 blokke kan udvikles samt indrettes til 15 ejerlejligheder med en gns. størrelse på 90 m2.

Investeringsscenarie
Ejerlighederne vurderes at kunne blive etableret til en gns. pris på DKK 14.118 pr. m2 inkl. moms for totalentreprisen.

På baggrund af de anvendte forudsætninger i business casen udgør den samlede entreprisesum i alt DKK 19.129.250 inkl. moms og inkl. modning samt evt. infrastruktur.

Boligerne kan herefter sælges efter indretning og opdeling af ejerlejlighederne. Alternativt kan boligerne udlejes og ejendommen sælges efter 5 års udlejning, hvor momspligten herefter kan løftes af.

Muligt afkast
På baggrund af ovenstående forudsætninger vil den anvendte business case give investor et forventet afkast på ca. DKK 2.180.000 svarende til 11 %. Såfremt investor kan udføre udviklingen billigere vil afkastet stige.

Projektejendommen

Ejendommen der oprindeligt har været anvendt til børneinstitution, er en projektejendom som kan ombygges til ejerboliger eller anvendes af investor til udlejning. Ejendommen kan ved ombygning til boliger opdeles i ejerlejligheder.

Ejendommen består af 1.355 m2 fordelt på stue, 1. sal og 2. sal samt 114 m2 brugbart areal i bygning C, som kan optimeres sammen med boligerne bagerst i denne bygning C.

Derudover er der et kælderareal på 271 m2, som kan anven-
des til fyrrum, depoter mm.

Sælger har forberedt dele af ejendommen til videreudvikling, da store dele af ejendommen indvendigt er revet ned og forberedt ligesom kloakering, el og afløb også er forberedt.

I forbindelse med salget af ejendommen er der blevet udarbejdet forskellige teg-
ninger over udviklingsmulighederne for ejendommen, som efter aftale med sælger evt. kan overtages af en køber.

Ejendommen ligger på matrikel nr. 11 f, Dalby By, Sdr. Dalby og har et samlet grundareal på 2.448 m2.

På baggrund af det forarbejde som sælger har gjort med klargøring af ejendommen, er der en god mulighed for at færdigudvikle ejendommen i forhold til etablering af ejerlejligheder til boligformål, ligesom køber har frie rammer for udviklingsprojektet.

Området

I et af Danmarks smukke naturskønne områder sælges projektejendom på 1.355 m2 med forskellige udviklingsmuligheder.

Dalby er en bosætnings- og pendlerby, og den er karakteriseret ved sine åbne parcelhuskvarterer med bebyggelse i fortrinsvis 1 og 1 ½ plan. Byen er ny og vokset ud af landsbystatus i 1960’erne , hvilket primært er begrundet i gode vejforbindelser til hovedstadsområdet og Køge, da byen er beliggende på Sydsjælland tæt ved Sydmotorvejen.

Der er ca. 2.200 indbyggere og byen vokser, da mange er tiltrukket af de naturskønne omgivelser og familievenlige tilbud og fritidsaktiviteter, som området tilbyder.

Dalby har en bred appel, da der findes en række offentlige og private servicefunktioner i byen: sportshal, idrætsforening, skole, ældrecenter, forsamlingshus, ligesom der er flere indkøbsmuligheder i byen. Dalby står overfor et konkret behov for at der bliver udviklet nye typer boliger i området for at imødekomme de stigende krav begrundet i befolkningens sammensætningen.

Derfor er denne ejendom ideel til ældre borgere i Dalby, som ikke længere kan være i deres parcelhus, og som har et udtrykt ønske om at flytte i en lejlighed.

Tæt på området er der populære tilbud som Rønnede Kro og Dalby Hotel, der tilbyder de lokale lækker mad året rundt.

Rasmus Engel - erhvervsmægler

Din ansvarlige mægler

Rasmus Engel

Commercial Real Estate Advisor

Cand.Merc.FSM

Rasmus sikrer vores kunder et dagligt fokus, i tæt samarbejde med virksomhedens øvrige team, via sin dynamiske tilgang til udlejning og investeringsejendomme. Hans spidskompetencer er beregninger, rentabilitet, business cases, kommunikation & markedsføring.