Salg af
erhvervsejendomme

Vores stærke relationer i erhvervsejendomsmarkedet maksimerer værdien af din erhvervsejendom / portefølje

Når vi arbejder som erhvervsmægler for at sælge din erhvervsejendom er det vores vision at levere værdibaseret ejendomsrådgivning og sikre dig en seriøs og saglig rådgivning, en god og effektiv proces og gode resultater hver eneste gang. Ved hjælp af vores tilgang til samarbejde samt store netværk inden for erhvervsejendomsmarkedet er du sikker på, at få den maksimalle værdi og afkast for din erhvervsejendom.

 

Vores erhvervsmæglere anvender en velafprøvet proces ved salg af erhvervsejendomme der sikrer dig maksimal værdi

Forinden et salg igangsættes udarbejder Gottlieb+Partners en komplet analyse for optimeringsmulighederne i din erhvervsejendom. Der ligger mange gemte værdier i ændret anvendelse, genforhandling med eksisterende lejere, forbedringer og udnyttelse af eventuelle byggeretter. Vi sørger for at identificere og værdiansætte alle ejendommens værdier, herunder også elementer, du ikke selv tidligere har tillagt væsentlig betydning. Dermed er du sikret den optimale pris for din ejendom.

Igennem dette komplette analysearbejde kan der også opstå specielle løsninger eller modeller, der kan være særlige gunstige for dig og dit salg af erhvervsejendom. Har du en erhvervsejendom, du benytter til eget brug f.eks. et domicil for din virksomhed, kan du overveje en sale and lease back aftale hvilket vi også kan hjælpe dig med at afsøge. Sale & Lease Back frigiver kapital, så midlerne ikke er bundet i mursten og bygninger, men kan bruges til drift, udvikling og investering i virksomheden eller til anden side.

I de tilfælde hvor analysearbejdet viser, at der er behov for større udviklingsprojekter eller ombygninger vil vi også inddrage kompetencer, der vil kunne fremvise hvilke udviklingsmuligheder din erhvervsejendom har når det er relevant for en maksimering af dit afkast. I den forbindelse kan det være, at vi foreslår en komplet 3D scanning af lokalerne for, at kunne vise en ny potentiel ejer eller lejer via virtual reality hvordan en optimering af erhvervsejendommen kan give nye brugsmuligheder. Dette skyldes vi fra erfaring ved det er bedst, at fremvise sådanne ændringer / forbedringer visuelt.

Formålet med den komplette analyse af din erhvervsejendom er, at få et grundigt kendskab til ejendommens potentiale, da det sikrer en hurtigere proces og en bedre værdi for dig. Vi har strategiske samarbejder med ejendomsspecialister og komplementære kompetencer, der kan gøre en forskel for den enkelte salgsopgave.

Læs mere om vores tidligere gennemførte salg
Ejendomme i København

Gennemarbejdet og struktureret salgsproces med en klar kommunikationsplan for din erhvervsejendom

Når strategien er fastlagt, udarbejdes et professionelt prospekt og kommunikationsplan, der både skriftligt og visuelt, sikrer en overbevisende præsentation af potentialet i ejendommen. Kommunikation og optimering af sociale medier er vigtige redskaber for at skabe hurtig dialog med kunderne i dag og her udvikler vi hele tiden vores værktøjer så de også digitalt støtter op omkring et effektivt salg af dine erhvervsejendomme.

Vi sikrer præcise rammer
Vi aftaler altid de præcise markedsføringstiltag sammen med dig for den aktuelle erhvervsejendom, da det sikrer de præcise rammer for hvad der er aftalt angående mål og økonomiske rammer. Vores markedsføringsprodukter kan justeres op og ned i forhold til hvilke økonomiske rammer du stiller til rådighed for os og vil altid være en udbygning af vores standardpakke så der er en samlet rød tråd for markedsføringen af din erhvervsejendom. En af de produkter man kan tilvælge er, at vi udvidder målgruppe analysen til vores samarbejder med flere af Danmarks største mediebureauer og sammen udarbejder en individuel strategi og plan for markedsføringen af din erhvervsejendom, med fokus på den ideelle målgruppe. En indsats, der sikrer maksimal eksponering, branding og opmærksomhed for ejendommen.

Vi udarbejder altid et særskilt webunivers for din ejendom (med SEO optimering på udvalgte målgrupper og søgninger) og sikrer opmærksomhed via annoncer, presseomtale og digitale medier på baggrund af de planlagte initiativer sammen med dig.

Vi er med både offline og online
Udover at udøve salgsarbejdet digitalt vil det også altid være understøttet af en offline approach hvor relevante målgrupper bliver behandlet igennem funnels og præsenteret for din erhvervsejendom telefonisk samt ved fremvisninger og præsentationer.

Når du samarbejder med Gottlieb+Partners er du altid sikret et team af erhvervsmæglere der lytter til dig, sørger for du får en professionel behandling samt sikrer dig den maksimale værdi fra dine erhvervsejendomme / ejendomsportefølje. Som rådgiver om salg af erhvervsejendomme er du sikret en rådgiver der yder en sikker og professionel service og med utrolig stærke relationer i erhvervsejendomsmarkedet i København og det resterende Danmark.

Gottlieb+Partners er lige deling
erhvervsmægling og strategisk
rådgivning

 • Kontakt os hvis du vil vide mere om dine muligheder for salg af:
 • Kontorejendomme
 • Erhvervsejendomme
 • Boligudlejningsejendomme
 • Erhvervsejerlejligheder
 • Lager, industri og logistikejendomme
 • Hotelejendomme
 • Butiksejendomme
 • Butikscentre
 • Udviklingsprojekter af blandet art
 • Grunde

Vi leverer strategisk ejendomsoptimering og planlægger løsningerne, så de matcher hver enkelt kunde og opgave. Vi kommer gerne tæt på vores kunder – så tæt, at vi kan få indgående kendskab og give nærværende sparring samt få de overraskende og utraditionelle ideer, der skaber maskimalt potentiale for alle parter. I et samarbejde vil Gottlieb+Partners A/S sammensætte det team af rådgivere, analytikere, ejendomsmæglere og komplementære kompetencer, der kan sikre optimal drift, logistik, indretning og økonomi i enhver type erhvervsejendom.

Se de erhvervsejendomme vi har til salg netop nu