Sale & Lease Back

Konverter din ejendom til kapital via sale and lease back

Har din virksomhed behov for at kunne vækste de kommende år eller står I overfor at skulle gennemføre et generationsskifte? Begge scenarier kræver normalt, at man har frigjort kapital så man har mulighed for at udvikle forretningen og her kommer sale and lease back ind i billedet, som den oplagte mulighed.

Sale and Lease Back betyder at virksomheden sælger sin ejendom til en ejendomsinvestor og herefter lejer ejendommen til virksomhedens fortsatte anvendelse via en ny erhvervslejekontrakt.

Sale and Lease Back er relevant for alle typer erhvervsejendomme

Så hvis du har en erhvervsejendom du benytter til eget brug f.eks. et domicil eller en produktionsejendom for din virksomhed, kan du overveje en sale-and-lease-back-aftale. Det frigiver kapital, så midlerne ikke er bundet i mursten og bygninger, men kan bruges til drift, udvikling og investering i virksomheden eller til anden side.

Processen for Sale and Lease Back

Vi starter med at foretage en grundig analyse af hvilken kapital du kan frigøre fra din virksomhed og leverer et oplæg til hvorledes du kan sikre dig bedst muligt ved indgåelsen af den nye erhvervslejekontrakt med den kommende investor.

Transaktionen består herefter af 2 aftalesæt – dels en overdragelsesaftale imellem virksomheden og den nye ejer, dels en erhvervslejekontrakt imellem virksomheden og den nye ejer.

Ejendomme i København

Fordelene ved Sale and Lease Back

  • Det bliver nemmere for virksomheden at udvidde eller indskrænke i forhold til fremtidens krav til anvendt areal
  • I forbindelse med generationsskifte vil det være muligt for den kommende generation udelukkende at overtage virksomhedens drift og fokusområde
  • Du får frigjort kapital så vækststrategien kan gennemføres
  • I tilfælde hvor der er behov for en turn around vil dette kunne gøres nemmere via en investering i nye forretningsområder
  • På den korte bane vil regnskabet blive forbedret af indtægten ved salget ligesom eventuelle gældsposter i balancen kan minimeres
  • Mulighed for gevinst ved nye fradagsmuligheder i regnskabet

Gottlieb+Partners har flere års erfaring indenfor området og kan bistå dig og din virksomhed igennem hele processen – kontakt os for at høre mere omkring dine muligheder for Sale and Lease Back.