Vurdering af erhvervsejendomme

Værdiansættelse og valuarvurdering af erhvervsejendomme

Vi hjælper dig med vurdering af din erhvervsejendom, uanset om det skal bruges i forbindelse med årsregnskab, en salgssituation eller en udlejning af din ejendom. Vores vurderingspersoner agerer som uafhængige valuarer og sikrer dig en realistisk og markedssvarende prissætning af din ejendom. Du kan bruge vores værdiansættelse til brug for årsregnskabet eller markedsleje- og bankvurderinger.

Vores vurderingsteam er din troværdige samarbejdspartner med speciale i vurderinger af erhvervsejendomme

Vores vurderingspersoners formål er at sikre dig det højest tænkelige faglige niveau ligesom vi har interne stærke krav om etik og moral.

Vurderingspersonerne der arbejder med vurdering af erhvervs- og investeringsejendomme agerer på baggrund af mange års erfaring og har alle en bred brancheerfaring.

En vurderingsrapport tager altid udgangspunkt i en grundig gennemgang af udgifter og indtægter for ejendommen, samt en meget fyldestgørende besigtigelse af ejendommen ude og inde. Det giver det bedste fundament for korrekte værdiansættelser.

Vi anvender velunderbyggede analyseværktøjer og baserer vores vurderingsrapporter på fakta og grundige analyser af såvel makroøkonomiske som lokale og ejendomsspecifikke forhold.

Vores vurderingspersoner har kompetencerne til at udføre vurderingsrapporter indenfor alle typer erhvervsejendomme såsom

 • Boligudlejningsejendomme
 • Kontorejendomme
 • Erhvervsejendomme
 • Domicilejendomme
 • Byggeretsberegninger
 • Erhvervsejerlejligheder
 • Lager, industri og logistikejendomme
 • Hotelejendomme
 • Butiksejendomme
 • Butikker og restauranter
 • Butikscentre
 • Udviklingsprojekter
 • Grunde

Vores vurderinger af erhvervsejendomme er baseret på anerkendte modeller som afkastmodellen, DCF-metoden og residualmetoden.

Ejendomme i København
Thomas Gottlieb erhvervsmægler

Kontakt vores vurderingsafdeling

Thomas Gottlieb

Commercial Real Estate Advisor, partner,

Ejendomsmægler & Valuar MDE

Thomas er en progressiv og iderig mægler, som ikke går i seng før opgaven er løst. Thomas lever sig ind i opgaven, som sjældent set og han har et hurtigt øje for ethvert potentiale. Thomas har skabt sig et kæmpe netværk i branchen grundet sine 20 års erfaring, men også for Thomas er som han er. Udover at være ivrig, iderig og en arbejdshest er Thomas på alle måder et utroligt behageligt menneske.

Gottlieb+Partners er lige deling erhvervsmægling og strategisk rådgivning

Kontakt os hvis du vil vide mere om dine muligheder for salg & udlejning af:

 • Erhvervsejendomme
 • Kontorejendomme
 • Erhvervsejerlejligheder
 • Lager, industri og logistikejendomme
 • Hotelejendomme
 • Butiksejendomme
 • Butikker og restauranter
 • Butikscentre
 • Boligudlejningsejendomme
 • Udviklingsprojekter
 • Grunde

Vi leverer strategisk ejendomsoptimering og planlægger løsningerne, så de matcher hver enkelt kunde og opgave i forbindelse med salg, udlejning og rådgivning af erhvervsejendomme. Vi kommer gerne tæt på vores kunder – så tæt, at vi kan få indgående kendskab og give nærværende sparring samt få de overraskende og utraditionelle ideer, der skaber maskimalt potentiale for alle parter. I et samarbejde vil Gottlieb+Partners A/S sammensætte det team af rådgivere, analytikere, ejendomsmæglere og komplementære kompetencer, der kan sikre optimal drift, logistik, indretning og økonomi i enhver type erhvervsejendom.