Vurdering af erhvervsejendomme

Valuarvurdering af erhvervsejendomme

Vil du sælge eller udleje din ejendom, vil en realistisk vurdering sikre dig en korrekt og markedsaktuel prisfastsættelse. Når vi vurderer din erhvervsejendom, giver vi dig en værdiansættelse til brug for årsregnskabet eller markedsleje- og bankvurderinger.

Som valuarer er vi uddannede ejendomsmæglere med speciale i vurderinger af erhvervsejendomme

Vores store brancheerfaring sikrer dig en grunding vurdering baseret på mange års ekspertise.

En valuarvurdering tager altid udgangspunkt i en grundig gennemgang af udgifter og indtægter for ejendommen, samt en meget fyldestgørende besigtigelse af ejendommen ude og inde. Det giver det bedste fundament for korrekte værdiansættelser. Du kan læse mere om hvordan vi arbejder med salg af erhvervsejendomme her.

Vi anvender velunderbyggede analyseværktøjer fra f.eks. førende danske analyseinstitutter. En valuarvurdering er gyldig i 18 måneder.

Har I lyst til at vide mere? Kontakt os på +45 88 77 40 45 eller send os en mail på info@gottliebpartners.dk

Gottlieb+Partners er lige deling erhvervsmægling og strategisk rådgivning

Kontakt os hvis du vil vide mere om dine muligheder for salg & udlejning af:

 • Erhvervsejendomme
 • Kontorejendomme
 • Erhvervsejerlejligheder
 • Lager, industri og logistikejendomme
 • Hotelejendomme
 • Butiksejendomme
 • Butikker og restauranter
 • Butikscentre
 • Boligudlejningsejendomme
 • Udviklingsprojekter
 • Grunde

Vi leverer strategisk ejendomsoptimering og planlægger løsningerne, så de matcher hver enkelt kunde og opgave i forbindelse med salg, udlejning og rådgivning af erhvervsejendomme. Vi kommer gerne tæt på vores kunder – så tæt, at vi kan få indgående kendskab og give nærværende sparring samt få de overraskende og utraditionelle ideer, der skaber maskimalt potentiale for alle parter. I et samarbejde vil Gottlieb+Partners A/S sammensætte det team af rådgivere, analytikere, ejendomsmæglere og komplementære kompetencer, der kan sikre optimal drift, logistik, indretning og økonomi i enhver type erhvervsejendom.